Voor een actiever, socialer, sterker en weerbaarder kind.

Al jaren lang een begrip en geadviseerd door huisartsen en therapeuten in de omgeving.


J.M.A.® staat voor: Junior Mayru Arts en is ontwikkeld door Roel van Beveren, oprichter en met zijn vrouw eigenaar en docent bij Mayru Center.


J.M.A.® is een geregistreerde naam bij het bureau voor intellectuele eigendommen (BBIE). Dit is ook de reden waarom het tekentje “®” vermeld staat achter de naam J.M.A. Dit is gedaan om zowel de naam J.M.A.® als de lesinhoud van de J.M.A.® lessen te beschermen.

J.M.A.® is ontstaan omdat wij vinden dat weerbaarheid meer is dan ‘van je af leren slaan’. Een koprol om jezelf te beschermen is ook weerbaarheid. Een kind is weerbaar wanneer hij of zij voor zichzelf op kan komen, zonder daarbij een ander te schaden.

We bieden onze J.M.A.® lessen in diverse vormen aan. We leren kinderen weerbaar te worden in de breedste zin van het woord, zowel verbaal als non-verbaal. Op jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met pesterijen op school, negatieve uitingen, slecht taalgebruik, kopieergedrag en tekortkomingen in emotionele oplossingen van leeftijdsgenoten en soms ook ouderen. Het is goed om een kind op jonge leeftijd te leren om conflicten te vermijden of juist op te lossen door te communiceren. Pas als deze methode(s) niet meer helpen, leren wij kinderen zichzelf te verdedigen met pedagogisch verantwoorde fysieke verdediging.

In al onze lessen leren en hanteren wij vaste regels, structuur en discipline.

canvas-text-mayru-center-sportschool-zettenDenk hierbij aan:

* Omgaan met winst en verlies
* Elkaar uit laten praten
* Als de leraar of een ander kind praat ben je stil
* Als je ziet dat een ander verdriet heeft help je hem of haar
* Respectvol omgaan met andermans spullen
* Elkaar niet uitlachen
* De kleedkamer netjes achterlaten als je de les in gaat
* Zodra de les start verzamelt de groep zich bij de docent
* We schreeuwen niet naar elkaar
* Zet je eigen tas en bidon met water op de afgesproken plek
* Het gebruik van ‘verkeerde’ woorden is absoluut niet toegestaan
* Houdt rekening met je maatje als hij of zij bijvoorbeeld sterker is

In al onze J.M.A.® lessen besteden we ook extra aandacht aan structuur en positiviteit.

Een aantal voorbeelden:

* In onze zaal zetten alle kinderen hun tas neer op dezelfde plek. Hierop zijn geen uitzonderingen om structuur te behouden.
* We stimuleren positieve resultaten en bespreken de ‘negatieve’ altijd opvolgend met positieve resultaten.
* Als we in de zaal iets aan onze opstelling veranderen, met name door de aanschaf van nieuwe materialen, dan zeggen we dit tegen de kinderen voor aanvang van de les.
* We hebben in de zaal een plek waar ‘Rik de krokodil’ hangt. Een animatie plaatje van een krokodil waar kinderen kunnen gaan staan/zitten als ze teveel ‘prikkels’ binnen krijgen en ‘even met rust gelaten willen worden’. We merken dat vooral kinderen die moeite hebben met emotie uiting hier gebruik van maken. Het is een middel om voor ons als docent te zien dat een kind een behoefte heeft iets ‘te melden’.

Wat doet weerbaarheid met een kind?


Als je leert om fysiek en mentaal weerbaar te worden, dan ontwikkel je al snel zelfvertrouwen en uithoudingsvermogen. Je werkt tenslotte aan je hele lichaam en niet alleen aan een deel ervan. Daarnaast heeft weerbaarheid een tal van andere positieve invloeden op de mens van jong tot oud:

Het stimuleert sociale vaardigheden
, doordat je samen met anderen sport en leert om grenzen aan te geven.

Het stimuleert fysieke activiteit
, omdat je steeds meer wilt leren en je lichaam hiernaar traint en ook omdat je steeds meer aandurft doordat je ervaart dat je lichaam sterker wordt.

Het bevordert een gevoel van respect voor anderen
. Je ontdekt wanneer iemand een maatschappelijke waardering heeft verdiend (in dit geval een bepaald niveau binnen de sportschool) en toont daar je respect voor.

Het verbetert concentratie en luistervaardigheid
, doordat je aandacht geeft aan de training en datgene waar je daadwerkelijk mee bezig bent.

Het stimuleert oplossingsvaardigheden
. Je leert om conflicten op te lossen zonder jezelf fysiek te hoeven verweren; er is meestal een andere uitweg dan gelijk ‘van je af slaan’.

De kennis die je vergaart blijft binnen de zaal
, tenzij je genoodzaakt bent jezelf of een ander fysiek te verdedigen. Waar deze grens ligt is voor iedereen anders, maar binnen onze lessen komen ook dit soort momenten/vragen aan bod. Hierdoor leer je steeds beter in te schatten wanneer je nog weg kunt lopen en wanneer je jezelf of een ander fysiek moet verdedigen.

De positieve invloed
van het beoefenen van de sport is merkbaar in veel andere gebieden in het leven. Je gaat anders reageren op mensen om je heen. Je toont respect en luistert naar ze. Je wordt rustiger omdat je in de zaal je frustratie er uit hebt kunnen laten. Je blijft ook rustig in hectische momenten omdat je in de zaal hebt geleerd dat je kunt incasseren, herstellen en dan weer rustig alert kunt zijn. Hierdoor krop je geen emotie en dus ook geen woede op. Je kunt je beter concentreren en daardoor betere keuzes maken.

Welke J.M.A® varianten zijn er?

J.M.A.® Life kindercoaching Mayru CenterJ.M.A.® Life zijn speciale losse workshops voor kinderen 3 t/m 14 jaar (leeftijden verschillen per training/workshop), waarbij een kind zichzelf leert te ontwikkelen voor het leven, zowel verbaal als non-verbaal. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden, emoties leren uiten en erover kunnen praten, grenzen leren stellen, samenwerken, situaties positief benaderen en zelfs het leren omgaan en verzorgen van (huis)dieren behoren tot deze workshops.

J.M.A.® Life is goed voor de gezondheid en zelfverzekerdheid van het kind, waarbij zelfontwikkeling centraal staat. Dit kan door middel van creatief zijn (zoals tekenen en/of schilderen) maar ook door bijvoorbeeld iets te maken voor een ander met een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld liefde.

Met de J.M.A.® life werken we ook samen met andere ondernemers, waaronder een dierenspeciaalzaak, om kinderen te leren hoe om te gaan met andere levende wezens en het verzorgen hiervan. Dit is slechts één van de thema’s van de J.M.A.® Life workshops.

Deze workshops zijn uniek. De groepen hebben altijd een beperkt aantal plekken om ieder kind voldoende aandacht te kunnen geven. Ook zijn er workshops waarbij we werken aan band tussen ouder en kind d.m.v. creativiteit en openheid.

Bekijk hier het volledige workshop overzicht. Deze vernieuwd steeds weer.

J.M.A.® Mini’s De les voor de allerkleinste van 3 t/m 5 jaar! J.M.A.® Mini’s heeft tijdens iedere les het doel; op een speelse manier leren samenwerken, communiceren en sporten door middel van (team)spellen. Wij leren de kinderen hoe belangrijk het is om (o.a.) samen te werken, goed te communiceren en respectvol met elkaar om te gaan. We gebruiken hiervoor leuke spelvormen en manieren van communiceren om dit over te brengen.

Naast de sociale ontwikkeling trainen kinderen tijdens deze les ook hun kracht, conditie en coördinatie; wij werken met diverse oefeningen voor balans, kracht, conditie en leren de kinderen zelfs koprollen en hoe zij zichzelf op kunnen vangen na een val. Wij hebben een zaal vol zachte judo matten, hierdoor kunnen de kinderen veilig leren.

Deze les bieden wij steeds aan als losse les onder workshops. Staat deze mini’s les er niet bij? Niet getreurd, wegens succes geven wij deze les regelmatig opnieuw.


Bekijk hier het volledige workshop overzicht. Deze vernieuwd steeds weer.

jma-defense-mayru-center-sportschool-zettenJ.M.A.® Defense lessen zijn speciale trainingen voor kinderen 6 t/m 12 jaar, waarbij een kind zichzelf snel en efficiënt leert te verdedigen, zowel verbaal als non-verbaal. In deze les maken we (spelenderwijs) gebruik van zelfverdedigingstechnieken uit verschillende vormen zoals Karate, Judo, worstelen, boksen en Braziliaans Jiu Jitsu. Ook fysieke training als conditie en kracht, ontwikkelen van sociale vaardigheden, grenzen leren stellen, bewuste lichaamshouding, discipline, samenwerken, communiceren, anti-pest beleid en respect behoren tot deze lessen.

J.M.A.® Defense is goed voor de gezondheid en zelfverzekerdheid van het kind, waarbij weerbaarheid in de brede vorm centraal staat. Weerbaarheid is een belangrijke basis bij de ontwikkeling van een kind. Een kind is weerbaar wanneer hij of zij voor zichzelf durft op te komen, zonder daarbij een ander te schaden.

Gezondheid, discipline, respect en samenwerken, deze onderdelen komen tijdens de J.M.A.® defense lessen aan bod.
Naast discipline zoals zelfbeheersing, geduld en inzet worden er ook sport- en spelelementen toegevoegd tijdens de lessen en leren we kinderen situaties positief te benaderen. De kinderen ontwikkelen hierdoor spelenderwijs hun sociaal en fysiek vermogen, waardoor zij beter om leren gaan met andere kinderen en volwassenen. Ook wordt er aandacht besteed aan veiligheid, zoals o.a. niet mee gaan met vreemden, het vermijden van onveilige situaties en het leren hoe een val te ‘breken’ of weg te rollen na het vallen.

jma-fun-mayru-center-sportschool-zettenJ.M.A.® Fun heeft tijdens iedere les het doel; op een speelse manier leren samenwerken, communiceren en sporten door middel van (team)spellen. Wij leren de kinderen hoe belangrijk het is om (o.a.) samen te werken, goed te communiceren en respectvol met elkaar om te gaan. We gebruiken hiervoor leuke en uitdagende spellen en parcours, waarbij de kinderen sámen naar de eindstreep gaan.

Naast de sociale ontwikkeling trainen kinderen tijdens deze les ook hun doorzettingsvermogen; ook al lijkt iets moeilijk of lukt het niet meteen de eerste keer, door het te (blijven) oefenen of door het samen te doen, lukt het uiteindelijk toch. Waar een wil is, is een weg!

JMA Bootcamp Mayru Center ZettenJ.M.A.® Bootcamp is een geweldige training voor kinderen met en zonder sportervaring. Dit is een veelzijdige training die spierkracht, conditie en coördinatie verbetert en daarnaast ook de vetverbranding stimuleert. Kortom, een Total Body Workout. De oefeningen worden uitgevoerd in teamverband, in je eentje en een andere keer in competitievorm tegen elkaar.

De onderdelen en de indeling van de trainingen wisselen elke les, zodat het altijd een uitdaging blijft! Deze trainingen worden alleen binnen gegeven. De training bestaat uit een korte warming-up gevolgd door een interval training, waarmee diverse spiergroepen worden getraind. De ene keer trainen we groepsgewijs dezelfde oefeningen en de andere keer ligt er een circuit klaar met verschillende onderdelen.

Sommige onderdelen zijn zwaarder dan andere onderdelen. Na verloop van tijd zullen de kinderen merken dat ze ook die zware oefeningen makkelijker/beter uit kunnen voeren omdat ze fysiek sterker worden en een betere conditie krijgen.

Bekijk hieronder het lesrooster specifiek voor de J.M.A.® lessen:

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
16:00 - 17:00 J.M.A.® Bootcamp 6-12jr16:15 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00 J.M.A.® Fun 5-12jr18:00 - 19:00J.M.A.® Defense 6-12jr18:00 - 19:00J.M.A.® Defense 6-12jr18:00 - 19:00J.M.A.® Defense 6-12jr18:00 - 19:00
Uitgezonderd onderstaande (feest)dagen

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
18:00 - 19:00 J.M.A.® Defense 6-12jr18:00 - 19:00J.M.A.® Defense 6-12jr18:00 - 19:00J.M.A.® Defense 6-12jr18:00 - 19:00
Uitgezonderd onderstaande (feest)dagen

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
18:00 - 19:00 J.M.A.® Fun 5-12jr18:00 - 19:00
Uitgezonderd onderstaande (feest)dagen

Maandag

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
16:00 - 17:00 J.M.A.® Bootcamp 6-12jr16:15 - 17:00
Uitgezonderd onderstaande (feest)dagen

Woensdag